Numărul EORI este un număr unic în Comunitatea Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia începând cu 1 iulie 2009 la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Ce inseamna EORI?
EORI este un acronim utilizat in Uniunea Europeana pentru a desemna „Economic Operator Registration and Identification”

Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt:
a. operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii);
b. persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.

Afla aici DE CE esti obligat sa obtii numarul EORI pentru a putea desfasura activitatile mentionate mai sus.