În vederea atribuirii numărului EORI, persoana interesată are obligaţia de a depune o cerere de înregistrare.

Echipa noastra te poate reprezenta pentru realizarea urmatorilor pasi:
– completarea cererii in sistemul informatic al Directiei Generale a Vamilor, pentru acordarea numarului EORI
– si / sau depunerea cererii impreuna cu documentatia necesara, la Directia Regionala Vamala de care apartii.

Cererea se completează şi imprimă în/din aplicaţia naţională EORI.

Pare complicat insa pentru noi este floare la ureche. Apeleaza la profesionisti si ocupa-te de lucrurile cu adevarat importante.

Persoanele stabilite în România vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală copii ale următoarelor documente:
– certificatul de înregistrare al operatorului economic eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens;
– certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz;
documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e);
cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.

Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul UE vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală, copii ale următoarelor documente:
a) documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, în fotocopie;
b) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, după caz, în fotocopie;
c) documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b), emise de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din Uniunea Europeană sau din ţara terţă, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii;
d) o fotocopie a paşaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice.

Operatorii economici care nu sunt stabiliţi pe teritoriul UE dar care sunt titulari de carnete TIR vor depune pentru susţinerea cererii, la biroul vamal de frontieră prin care sunt introduse sau scoase mărfurile pe/de pe teritoriul vamal comunitar, copii ale următoarelor documente:
– fotocopia după coperta carnetului TIR cu ştampila ce conţine datele de identificare ale titularului de carnet TIR;
– fotocopia paşaportului conducătorului autovehiculului

Cererile de atribuire a numerelor EORI pot fi:
– completate, semnate, ştampilate şi depuse direct de către operatorul economic solicitant;

Daca intampini dificultati, contacteaza-ne. Vom incheia un contract de reprezentare si ne ocupam noi de restul detaliilor tehnice. Lasa-i pe profesionisti sa se ocupe de detalii iar tu ocupa-te de treburile cu adevarat importante ale firmei.

– completate şi depuse de către reprezentantul operatorului economic, însă semnate şi ştampilate de către operatorul economic solicitant. În acest caz se anexează la cerere contractul de reprezentare, fără a fi necesar ca acesta să conţină menţiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI;
– completate, semnate, ştampilate şi depuse de către reprezentantul operatorului economic solicitant. În această situaţie se anexează la cerere contractul de reprezentare, care cuprinde în mod expres menţiunea că reprezentantul este împuternicit de operatorul economic să depună pentru el cererea de atribuire a numărului EORI, precum şi declaraţia pe propria răspundere semnată şi ştampilată de către operatorul economic solicitant, în care să se precizeze dacă este de acord sau nu cu publicarea numărului EORI şi a datelor cu caracter personal pe site-ul Uniunii Europene.

Ai inteles pana acum ca este o idee buna sa apelezi la echipa noastra pentru obtinerea numarului EORI: castigi timp, iti scutesti nervii si te concentrezi pe aspectele cu adevarat importante ale afacerii tale.

Ce pierzi sau ce castigi daca nu apelezi la serviciile noastre? Pierzi timpul, te umpli de nervi, uiti de clienti… Mai bine apeleaza la profesionisti!