Numarul EORI este valabil pentru perioada solicitata, pe perioada nedeterminata sau pana la modificarea datelor inscrise in cererea EORI. In cazul in care intervine una din situatiile de mai sus, aveti obligatia sa solicitati actualizarea datelor inscrise in cererea initiala.

Operatorii economici si alte persoane carora le-a fost deja atribuit un numar EORI au obligatia sa notifice directia regionala vamala care a atribuit numarul EORI asupra modificarii oricarora dintre datele cuprinse in cerere si in documentele anexate la aceasta.

Aceasta actualizare trebuie efectuata ori de cate ori apar modificari ale datelor inscrise in cererea de atribuire a numarului EORI. Existenta unor date incorecte sau incomplete poate conduce la imposibilitatea efectuarii formalitatilor de vamuire.